Rejestracja nowego konta

Hasło musi mieć minimum 7 znaków.

Twoje dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (moich danych firmowych) w celu realizacji bieżącej współpracy z Ventum Air Sp. z o.o., ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa.
Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w ww. celu przetwarzane będą również dane osób kontaktowych ze strony Kontrahenta. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.